Welkom bij L-Expert


L-Expert is in 2010 opgericht door Lex van den Heuvel, met een lang verleden op het gebied van sociale zekerheid. Begonnen bij het GAK (nu UWV) als jurist op diverse afdelingen. In deze functies heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van Rechtbank en Centrale Raad procedures en kennis van de werkwijze van UWV.

De overstap naar het bedrijfsleven vond plaats in 2003 toen hem gevraagd werd te komen werken bij een pas opgericht bedrijf dat werkgevers adviseerde op het gebied van sociale zekerheid. Dit bedrijf is inmiddels het grootste op dat gebied in Nederland. Hier heeft hij meegewerkt aan de op- en uitbouw van dit bedrijf en heeft vele adviestrajecten en juridische procedures voor klanten uitgevoerd. Met name het luisteren naar je klant en zoveel mogelijk proberen te verwoorden in een procedure van wat de klant vindt, is voor hem altijd een leidend gegeven geweest, evenals eerlijk zijn tegen je klant.

Een groot aantal juridische procedures die hij heeft gevoerd bij Rechtbanken en Centrale Raad van Beroep waren dusdanig opvallend dat zij op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd (zie bij publicaties). Dat een wettekst al jaren op een bepaalde manier wordt uitgelegd, is voor hem nog geen reden om dan maar klakkeloos aan te nemen dat het dan wel zo zal zijn. Menig wettekst is namelijk voor tweeërlei uitleg vatbaar en waarom dan juist die volgen die in het voordeel van de uitvoeringsorganen is?

Ook heeft hij in deze periode ervaring opgedaan met procedures tegen de Belastingdienst.

En toen kwam in 2010 de overstap naar L-Expert, een nieuw en eigen begin voor Lex als zelfstandige, waarbij de in de loop van 30 jaar opgedane kennis en ervaring ten dienste van klanten wordt gesteld.

Ook is hij als docent verbonden aan CS opleidingen te Randwijk.

Diensten


Juridisch Advies
L-Expert levert u adviesdiensten op de volgende manieren:

Bezwaar en (hoger)beroepsprocedures tegen UWV- en Belastingbesluiten op de L-Expert kennisgebieden.
Uit ervaring weet L-Expert dat werkgevers er vaak klakkeloos van uitgaan dat een besluit van UWV of Belastingdienst juist is: in praktijk blijkt dit echter onjuist! De systemen die gehanteerd worden door zowel UWV als Belastingdienst zijn niet altijd up to date. En zo kan het zijn dat u de rekening gepresenteerd krijgt voor een werknemer die nooit bij u heeft gewerkt. De gevolgen van een foute beslissing zijn vaak groot voor u als werkgever. Bij twijfel kunt u het best mijn expertise inschakelen, zodat u weet of uw bezwaar kans heeft of niet.

Adviestrajecten
Hulp van L-Expert bij het inrichten van uw personeelsadministratie zodat u aan UWV- en Belasting-eisen voldoet. Daarmee voorkomt u boetes, maar het is ook een belangrijke voorwaarde voor het optimaal gebruik maken van de subsidiemogelijkheden die u voor uw werknemers eventueel heeft. Maar ook advies op elk van de overige L-Expert kennisgebieden is mogelijk.

Klachtenprocedures
Het kan ook zijn dat u zodanig ontevreden bent over de Belastingdienst of UWV maar u zelf niet precies weet wat u met dat gevoel moet. L-Expert kan dan beoordelen of een klachtenprocedure zinvol is en u daarbij begeleiden.

Loonregres
Zoals onder kennisgebieden besproken, kan het zo zijn dat uw werknemer door een ongeval arbeidsongeschikt raakt. Wanneer dit aan een derde te wijten is (en met name wanneer het veroorzaakt is door een motorvoertuig), dan kunt u de netto loonschade bij de dader of zijn verzekeraar terugvorderen. L-Expert doet dit graag voor u.

Interim Jurist
Ook indien uw bedrijf tijdelijk behoefte heeft aan een Interim jurist op sociaal zekerheidsgebied, kan L-Expert die invulling op zich nemen. Bijvoorbeeld om uw bedrijf eens door te lichten op alle L-Expert kennisgebieden.

Kennisgebieden


Uit het verhaal "Welkom bij L-Expert" heeft u waarschijnlijk al opgemaakt met welke kennisgebieden L-Expert zich bezig houdt. Dit zijn nu niet de meest bekende rechtsgebieden, maar het zijn wel de gebieden waar elke werkgever mee te maken krijgt. U ontkomt namelijk niet aan beslissingen van de Belastingdienst of UWV. Alleen de kennis over de juistheid van deze beslissingen zal vaak ontbreken binnen een bedrijf omdat het nu eenmaal een specialistisch rechtsgebied betreft. En juist hier kan L-Expert u van dienst zijn.

Waar het concreet om gaat is dat L-Expert kennis heeft op het gebied van:

  • De Werkloosheidswet (ww)
  • De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) en de opvolger daarvan:
  • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia)
  • De bij deze beide wetten behorende beschikkingen van de Belastingdienst over wat u nu aan gedifferentieerde premie moet betalen, oftewel hoe hoog uw jaarlijkse boete is voor werknemers die in de wao of wia terecht zijn gekomen. Maar ook de beslissingen van UWV over hoogte en recht op dergelijke uitkeringen van uw (ex) werknemers (en dat geldt ook voor de eigen risicodragende werkgeer!) hebben vergaande gevolgen voor u als werkgever. Vaak realiseert een werkgever zich dat niet, maar hij kan tegen dergelijke beslissingen in bezwaar gaan en dat kan zeer de moeite lonen.
  • Wet poortwachter verplichtingen, wat moet u tijdens de eerste 2 jaar ziekte van uw werknemer doen? Voorkom daarmee de dure loonsanctie, waarbij u 1 jaar langer loon moet doorbetalen.
  • De Ziektewet (zw).
  • De zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen (wazo). Het komt voor dat UWV de uitkeringen te laag vaststelt en dan laat de werkgever geld liggen, en dat is zonde, u heeft er recht op.
  • Sectorindeling . Ook een gebied waar werkgevers zelden bij stilstaan, maar bent of wordt u wel juist ingedeeld? Die indeling bepaalt de hoogte van uw premies!
  • Loonregres. Indien uw werknemer uitvalt door een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, dan kan (met name bij ongevallen door motorvoertuigen) de verzekeraar van de dader ook worden aangesproken voor de netto loonschade en evt. re-integratiekosten die u heeft. Ook hier laten werkgevers vaak geld liggen omdat ze dit niet weten. De werkelijke schade voor u als werkgever is weliswaar hoger, maar toch bespaart het weer een geld. Zeker wanneer deze personen ook nog in de wia terecht komen, dan kan u bij succesvol regres voor die instroom niet de rekening gepresenteerd krijgen door UWV.

Testimonials


Contact


L-Expert
Postbus 38
1687 ZG Wognum

Telefoon: 06-14545890